Struktur Kurikulum

SMK Negeri 1 Tapin Selatan masih menggunakan kurikulum KTSP hingga tahun ajaran 2012/2013. Pada tahun ajaran 2013/2014, SMK Negeri 1 Tapin Selatan telah memulai untuk menerapkan kurikulum 2013. Penggunakan kurikulum KTSP ini masih terus berjalan bagi siswa yang masuk pada tahun ajaran 2012/2013 yang sekarang kelas XI. Pada tahun ajaran 2014/2015 kami tetap akan menggunakan kurikulum 2013 tentunya. Hal ini sesuai dengan keputusan pemerintah yang telah disosialisasi ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia.

Pada awal tahun 2015, SMK Negeri 1 Tapin Selatan bertekad untuk terus menggunakan kurikulum 2013 sehubungan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai perubahan penggunaan kurikulum.

Shares